PA LĂNG XÍCH LẮC TAY KONDOTEC

  • Pa lăng xích lắc tay 0,75 tấn 1,5M KONDOTEC

    Giá: Liên hệ

    Tình trạng: Còn hàng

    Pa lăng xích lắc tay 0,75 tấn 1,5 mét: KT-L0.75 mang thương hiệu Kondotec được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Nhật Bản tiên tiến nhất, mang tầm đẳng cấp thế giới. 
  • Pa lăng xích lắc tay 1 tấn 1,5M KONDOTEC

    Giá: Liên hệ

    Tình trạng: Còn hàng

    Pa lăng xích lắc tay 1 tấn 1,5 mét: KT-L1 mang thương hiệu Kondotec được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Nhật Bản tiên tiến nhất, mang tầm đẳng cấp thế giới. 
  • Pa lăng xích lắc tay 1,5 tấn 1,5M KONDOTEC

    Giá: Liên hệ

    Tình trạng: Còn hàng

    Pa lăng xích lắc tay 1,5 tấn 1,5 mét: KT-L 1.5T mang thương hiệu Kondotec được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Nhật Bản tiên tiến nhất, mang tầm đẳng cấp thế giới.
  • Pa Lăng xích lắc tay 2 tấn 1,5M KONDOTEC

    Giá: Liên hệ

    Tình trạng: Còn hàng

    Pa lăng xích lắc tay 2 tấn 1,5 mét: KT-L2 mang thương hiệu Kondotec được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Nhật Bản tiên tiến nhất, mang tầm đẳng cấp thế giới. 
  • Pa Lăng xích lắc tay 3 tấn 1,5M KONDOTEC

    Giá: Liên hệ

    Tình trạng: Còn hàng

    Pa lăng xích lắc tay 3 tấn 1,5 mét: KT-L3 mang thương hiệu Kondotec được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Nhật Bản tiên tiến nhất, mang tầm đẳng cấp thế giới.
  • Pa Lăng xích lắc tay 6 tấn 1,5M KONDOTEC

    Giá: Liên hệ

    Tình trạng: Còn hàng

    Pa lăng xích lắc tay 6 tấn 1,5 mét: KT-L6 mang thương hiệu Kondotec được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Nhật Bản tiên tiến nhất, mang tầm đẳng cấp thế giới.
  • Pa Lăng xích lắc tay 9 tấn 1,5M KONDOTEC

    Giá: Liên hệ

    Tình trạng: Còn hàng

    Pa lăng xích lắc tay 9 tấn 1,5 mét: KT-L 9 mang thương hiệu Kondotec được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Nhật Bản tiên tiến nhất, mang tầm đẳng cấp thế giới.

Trang 1    7 Sản phẩm

Bấm Gọi0974 953 338
Top