PA LĂNG XÍCH KÉO TAY KAWASAKI

 • Pa lăng xích kéo tay 0.5 tấn Kawasaki

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  Pa lăng xích kéo tay 0.5 tấn 2.5 mét: VC-05 mang thương hiệu Kawasaki được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Nhật Bản tiên tiến nhất, mang tầm đẳng cấp thế giới. Pa lăng xích kéo tay Kawasaki không chỉ có chất lượng đảm bảo mà giá thành sản phẩm ...
 • Pa lăng xích kéo tay 1 tấn Kawasaki

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  Pa lăng xích kéo tay 1 tấn 2.5 mét: VC-1 mang thương hiệu Kawasaki được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Nhật Bản tiên tiến nhất, mang tầm đẳng cấp thế giới. Pa lăng xích kéo tay Kawasaki không chỉ có chất lượng đảm bảo mà giá thành sản ...
 • Pa lăng xích kéo tay 1,5 tấn Kawasaki

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  Pa lăng xích kéo tay 1.5 tấn 2.5 mét: VC-1.5 mang thương hiệu Kawasaki được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Nhật Bản tiên tiến nhất, mang tầm đẳng cấp thế giới. Pa lăng xích kéo tay Kawasaki không chỉ có chất lượng đảm bảo mà giá thành sản phẩm ...
 • Pa lăng xích kéo tay 2 tấn Kawasaki

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  Pa lăng xích kéo tay 2 tấn 3 mét: VC-2 mang thương hiệu Kawasaki được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Nhật Bản tiên tiến nhất, mang tầm đẳng cấp thế giới. Pa lăng xích kéo tay Kawasaki không chỉ có chất lượng đảm bảo mà giá thành sản ...
 • Pa lăng xích kéo tay 3 tấn Kawasaki

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  Pa lăng xích kéo tay 3 tấn 3 mét: VC-3 mang thương hiệu Kawasaki được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Nhật Bản tiên tiến nhất, mang tầm đẳng cấp thế giới. Pa lăng xích kéo tay Kawasaki không chỉ có chất lượng đảm bảo mà giá thành sản ...
 • Pa lăng xích kéo tay 5 tấn Kawasaki

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  Pa lăng xích kéo tay 5 tấn 3 mét: VC-5 mang thương hiệu Kawasaki được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Nhật Bản tiên tiến nhất, mang tầm đẳng cấp thế giới. Pa lăng xích kéo tay Kawasaki không chỉ có chất lượng đảm bảo mà giá thành sản ...
 • Pa lăng xích kéo tay 10 tấn Kawasaki

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  Pa lăng xích kéo tay 10 tấn 3 mét: VC-10 mang thương hiệu Kawasaki được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Nhật Bản tiên tiến nhất, mang tầm đẳng cấp thế giới. Pa lăng xích kéo tay Kawasaki không chỉ có chất lượng đảm bảo mà giá thành sản ...
 • Pa lăng xích kéo tay 20 tấn Kawasaki

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  Pa lăng xích kéo tay 20 tấn 3 mét: VC-20 mang thương hiệu Kawasaki được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Nhật Bản tiên tiến nhất, mang tầm đẳng cấp thế giới. Pa lăng xích kéo tay Kawasaki không chỉ có chất lượng đảm bảo mà giá thành sản ...
 • Pa lăng xích kéo tay 30 tấn Kawasaki

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  Pa lăng xích kéo tay 30 tấn 5 mét: VC-30 mang thương hiệu Kawasaki được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Nhật Bản tiên tiến nhất, mang tầm đẳng cấp thế giới. Pa lăng xích kéo tay Kawasaki không chỉ có chất lượng đảm bảo mà giá thành sản phẩm ...

Trang 1    9 Sản phẩm

Bấm Gọi0974 953 338
Top