VÒNG KHUYÊN KAWASAKI

 • Vòng Khuyên đôi 2,36 tấn Kawasaki

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  Vòng khuyên đôi 2.36 tấn Kawasaki là vòng khuyên được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến và hiện đại nhất Nhật Bản, mang tầm đẳng cấp thế giới. Mọi thành phần của vòng khuyên đôi Kawasaki đều được kiểm tra trước khi xuất xưởng nhằm đảm bảo ...
 • Vòng Khuyên đôi 3.15 tấn Kawasaki

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  Vòng khuyên đôi 3.15 tấn Kawasaki là vòng khuyên được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến và hiện đại nhất Nhật Bản, mang tầm đẳng cấp thế giới. Mọi thành phần của vòng khuyên đôi Kawasaki đều được kiểm tra trước khi xuất xưởng nhằm đảm bảo an ...
 • Vòng Khuyên đôi 4.25 tấn Kawasaki

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  Vòng khuyên đôi 4.25 tấn Kawasaki là vòng khuyên được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến và hiện đại nhất Nhật Bản, mang tầm đẳng cấp thế giới. Mọi thành phần của vòng khuyên đôi Kawasaki đều được kiểm tra trước khi xuất xưởng nhằm đảm bảo an ...
 • Vòng Khuyên đôi 6.7 tấn Kawasaki

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: --

  Vòng khuyên đôi 6.7 tấn Kawasaki là vòng khuyên được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến và hiện đại nhất Nhật Bản, mang tầm đẳng cấp thế giới. Mọi thành phần của vòng khuyên đôi Kawasaki đều được kiểm tra trước khi xuất xưởng nhằm đảm bảo an ...
 • Vòng khuyên đôi 11,2 tấn Kawasaki

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  Vòng khuyên đôi 11.2 tấn Kawasaki là vòng khuyên được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến và hiện đại nhất Nhật Bản, mang tầm đẳng cấp thế giới. Mọi thành phần của vòng khuyên đôi Kawasaki đều được kiểm tra trước khi xuất xưởng nhằm đảm bảo an ...
 • Vòng khuyên đôi 17 tấn Kawasaki

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  Vòng khuyên đôi 17 tấn Kawasaki là vòng khuyên được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến và hiện đại nhất Nhật Bản, mang tầm đẳng cấp thế giới. Mọi thành phần của vòng khuyên đôi Kawasaki đều được kiểm tra trước khi xuất xưởng nhằm đảm bảo an ...
 • Vòng khuyên đôi 21,2 tấn Kawasaki

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  Vòng khuyên đôi 21.2 tấn Kawasaki là vòng khuyên được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến và hiện đại nhất Nhật Bản, mang tầm đẳng cấp thế giới. Mọi thành phần của vòng khuyên đôi Kawasaki đều được kiểm tra trước khi xuất xưởng nhằm đảm bảo an ...
 • Vòng khuyên đôi 31,5 tấn Kawasaki

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  Vòng khuyên đôi 31.5 tấn Kawasaki là vòng khuyên được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến và hiện đại nhất Nhật Bản, mang tầm đẳng cấp thế giới. Mọi thành phần của vòng khuyên đôi Kawasaki đều được kiểm tra trước khi xuất xưởng nhằm đảm bảo an ...
 • Vòng khuyên đôi 45 tấn Kawasaki

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  Vòng khuyên đôi 45 tấn Kawasaki là vòng khuyên được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến và hiện đại nhất Nhật Bản, mang tầm đẳng cấp thế giới. Mọi thành phần của vòng khuyên đôi Kawasaki đều được kiểm tra trước khi xuất xưởng nhằm đảm bảo an ...

Trang 1    9 Sản phẩm

Bấm Gọi0974 953 338
Top